header-photo

Conflictul

CONFLICTUL

Are conflictul doar o semnificaţie negativă?Aceasta este întrebarea la care ne propunem să răspundem pentrui dentificarea şi clasificarea funcţiilor conflictului. În percepţia comună   asupra conflictului întâlnim cel mai frecvent semnificaţia negativă a conflictului. Dar conflictul are şi funcţii care pot fi considerate pozitive.Acestea sunt :- funcţia de alarmă;- funcţia de mobilizare;- funcţia de selecţie;- funcţia de valorificare;- funcţia de dezvoltare.Conflictul este co-substanţial obiectelor, fenomenelor, proceselor,putând fi considerat nucleul evoluţiei şi dezvoltării. Fără conflict evoluţia ar fi liniară dacă nu imposibilă. Trecerea de la o formă de existenţă la alta, de la o etapă de evoluţie la alta nu este liniară ci conflictuală în salturi calitative în urma unor acumulări cantitative.Dezvoltarea ontogenetică a fiinţei umane se realizează prin parcurgerea unor etape diferite din punct de vedere cognitiv, afectiv,comportamental. Piaget a pus în evidenţă conflictul cognitiv care determină saltul de la etapele anterioare la cele ulterioare în succesiunea dezvoltării intelectuale.Funcţia de avertizare şi alarmă a conflictului. Conflictul joacă rolul „febrei” care anunţă organismul prezenţa unei disfuncţii şi necesitatea luării de măsuri. Conflictul poate fi considerat semnalul de alarmă pentru o situaţie dată. Dar această funcţie nu poate suficientă pentru acţiune. În cazul problematicii umane conştientizarea conflictului este atât de importantă încât poate fi considerată prima fază a rezolvării lui. Existenţa în sine, inertă a conflictului nu avertizează personalitatea pentru a acţiona. Neglijarea conflictului, indiferenţa faţă de acesta, atitudinea pasivă - a aştepta să se rezolve de la sine, negarea conflictului, respingerea acestuia sunt atitudini care nu favorizează ci întârzie sau blochează rezolvarea conflictului,in esenta evolutia.Funcţia de mobilizare -Acceptarea şi conştientizarea conflictului nu este facilă ci presupune un consum de energie psihică mare. Dar pe de altă parte conflictul este cel care motivează fiinţa umană. Starea de nelinişte,tensiune determinată de prezenţa conflictului este benefică pentrumobilizarea psihicului în vederea rezolvării conflictului în anumite condiţii:- perceperea conflictului în momentul apariţiei;- acceptarea lui;- orientarea către rezolvarea conflictului.Funcţia de selecţie a conflictului se referă la diferenţierea şi separarea conflictelor în:- rezolvabile sau nu;- pozitive sau negative;- afective, cognitive, volitiv-comportamentale;a cauzelor acestora, a consecinţelor conflictului, a aspectelor pozitive ale conflictului diferenţiate de cele negative.Funcţia de valorificare se referă la sublinierea aspectelor pozitive ale conflictului etapă care conduce la rezolvarea conflictului.Funcţia de dezvoltare a personalităţii prin intermediul conflictelor.Conflictul nu numai că este inevitabil ci reprezintă chiar o modalitate de depăşire a aspectelor vechi, rigide, inadecvate,de evolutie pe orice plan.